Članstvo

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba članica Udruge djeluje u udruzi putem svojeg predstavnika kojeg imenuje tijelo ili osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Udruge postaje se na osnovu Odluke o prijemu u članstvo koju donosi Odbor direktora.

Udruga može imati slijedeće članove:
1. redoviti član,
2. student,
3. počasni (zaslužni) član.

Redoviti članovi (fizičke i pravne osobe) i studenti plaćaju članarinu prema Pravilniku koji donosi Odbor direktora.

Prava i obveze članova su:
• bavljenje tehničkom kulturom i ostalim djelatnostima iz članka 12. uz korištenje imovine i stručne pomoći Udruge u skladu s odlukama upravnih tijela Udruge,
• sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i programa rada Udruge,
• skrb o razvitku Udruge,
• dobivanje informacija o radu Udruge,
• iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge,
• stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
• pridržavanje Statuta i drugih pravnih i obvezujućih akata Udruge,
• izvršavanje odluka tijela Udruge i preuzetih obveza,
• čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Udruge,
• redovito plaćanje članarine,
• čuvanje imovine Udruge

Što u stvarnosti imaju članovi od toga?

– Prvo, stvar prestiža je biti članom u nacionalnoj svemirskoj udruzi
– Članstvo otvara mogućnost za sudjelovanje u različitim programima ne samo naše udruge, nego i u programima sličnih udruga u svijetu kao što su SGAC ili WSWA te velikih svjetskih organizacija kao što su UN COPUOS, IAF i slično.
– Pisanje rada i predstavljanje na Međunarodnom astronautičkom kongresu ako rad bude izabran od strane IAF (IAF bira radove za kongres tijekom svojeg proljetnog zasjedanja u Parizu)
– Popust za članove na predavanjima na kojima se plaća ulaznica
– Prilike za poduzetništvo koristeći ili razvijajući svemirske tehnologije i proizvode (imamo kontakte ostvarene s poslovnim inkubatorima Europske svemirske agencije, tzv. ESA BIC)
– Rad za svemirske agencije, prvenstveno Europsku svemirsku agenciju i nacionalne agencije članice ESA-e, ali i za NASU i druge velike agencije kao što su CSA, ISRO, CNSA i slično.

Kako postati članom Udruge za astronautiku i svemirske tehnologije?

Ispunite pristupnicu koju možete pronaći OVDJE.
Informacije za uplatu članarine:

Platitelj:

Ime i prezime
Adresa

IBAN primatelja:

HR0824840081135162687

Primatelj:

Udruga za astronautiku i svemirske tehnologije
J.J. Strossmayera 341
31000 Osijek

Poziv na broj primatelja:

OIB uplatitelja

Svrha uplate:

Članarina za ____ godinu (upisati godinu za koju se plaća članarina)

U slučaju nejasnoća, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: office(at)uast.hr